اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

سامانه مدیریت و تحلیل استراتژیک درآمد شهرداری ها

سامانه زرآمد، با بهره گیری از تجربه 25 ساله شرکت زراوند، از کار در حوزه شهرداری‌ها طراحی و تولید شده و توانایی مدیریت یکپارچه کلیه درآمدهای شهرداری را دارا می باشد و به صورت کاملاً ماژوله، حوزه های مختلف عوارض، اعم از خودرو و کسب و پیشه و نوسازی و … را پوشش می دهد. همچنین این سامانه امکان پرداخت و وصول درآمدها به صورت غیرحضوری، کاهش هزینه های زیرساخت و نیروی انسانی برای وصول درآمد و در نهایت [...]

جلسه با مدیرعامل سازمان درآمد

سازمان درآمد شهرداری کرمان، یکی از بزرگترین سازمان های مجموعه شهرداری کرمان می باشد که به واسطه استفاده از نرم افزار درآمد شرکت زراوند (نرم افزار سیداش) ارتباط تنگاتنگی با این شرکت دارد و این مسئله ارتباط قوی تر بین این سازمان و مجموعه شرکت را می طلبد. از این رو، مجموعه شرکت زراوند، در تاریخ 19 اسفند 1396 جلسه ای به منظور تبادل نظرات و ارائه ایده های جدید به منظور تولید نرم افزاری جدید که بتواند تحلیل استراتژیک [...]